Методична робота кафедри іноземних мов 2016-2017 н.р.

Концепція навчання іноземних мов, програма з іноземної мови для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови визначають основну мету навчання, яка полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, що означає оволодіння мовою, як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діапазоні культур на основі комунікативно-орієнтованого підходу до навчання.

Багато уваги приділяється підбору підручників, посібників та навчально-методичних комплектів, оскільки у Державному стандарті та навчальних програмах пріорітетним визначено комунікативно-орієтований підхід до вивчення іноземних мов, то при виборі навчальної літератури ми надаємо перевагу літературі, що реалізує особистісно-орієтований діяльсний та соціокультурний напрям у вивченні іноземних мов. При опрацюванні соціокультурного компоненту особливу увагу надаємо аутентичності та ціннісній значимості іншомовних матеріалів, що використовуються на уроках іноземної мови.

Велика робота проводиться для формування в учнів уявлення про сучасний полікультурний та багатомновний світ, про загальнолюдські та національні цінності при вивченні профільних курсів для учнів 10-11 класів, а саме

  1. Країнознавсто.
  2. Література.
  3. Економіка. Бізнес. Підприємство.

Добавить комментарий